ERAKOVIQ: SISTEMI SHËNDETËSOR I GATSHËM PËR ÇDO SKENAR

Sistemi i kujdesit shëndetësor funksionon, si në nivelin lokal, ashtu edhe në të gjithë vendin, dhe si i tillë ai mund të përgjigjet me sukses të gjitha sfidave, tha drejtori i Qendrës Klinike të Malit të Zi, Jevto Erakoviq.

Për të pasur një përmbledhje të detajuar të të gjithë situatës epidemiologjike në Mal të Zi, një pjesë e ekipit mjekësor të Trupit Koordinues Kombëtar, të udhëhequr nga Erakoviq, bënë një vizitë pune në Komunën e Bijello Polës dhe biseduan me Kryetarin Petar Smoloviq dhe përfaqësues të institucioneve shëndetësore dhe Ekipin e Mbrojtjes dhe Shpëtimit Komunal.

QKMZ njoftoi në mbledhje se drejtorët e institucioneve shëndetësore në Bijello Pole dhe përfaqësuesit e Ekipit Komunal për Mbrojtje dhe Shpëtim i informuan anëtarët e TKK për aktivitetet e ndërmarra në këtë komunë me qëllim luftimin e përhapjes së virusit COVID-19.

Siç thuhet, Erakoviq shprehu kënaqësinë e tij për mënyrën se si vetëqeverisja lokale në Bijello Pole organizoi selinë e krizave dhe përgjigjen e deritanishme ndaj epidemisë COVID-19 në nivelin lokal.

Kryetari i Komunës së Bijello Polës dhe kreu i Ekipit Komunal për Mbrojtje dhe Shpëtim, Petar Smoloviq, kanë thënë se sistemi shëndetësor në nivelin lokal, por edhe në të gjithë vendin, ka treguar se mund të përgjigjet me sukses ndaj sfidës së koronavirusit.

SHARE