DARMANOVIQ: MALI I ZI I PËRKUSHTUAR NDAJ PARIMEVE SHUMËPALËSHE

Mali i Zi, përmes një sistemi të vlerave të përbashkëta, vazhdon të jetë i përkushtuar ndaj parimeve shumëpalëshe, integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal, tha Ministri i Jashtëm Srgjan Darmanoviq.

Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, Darmanoviq mori pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit përmes video-konferencës.

Ai vlerësoi reagimin e Kombeve të Bashkuara ndaj pandemisë së re të koronavirusit dhe theksoi rëndësinë e solidaritetit dhe ruajtjen e multilateralizmit, si qasja e vetme për adresimin e sfidave globale.

“Si një shtet përgjegjës, Mali i Zi, përmes një sistemi të përbashkët vlerash, do të vazhdojë të jetë i përkushtuar ndaj parimeve shumëpalëshe, integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal.

“Jo vetëm për faktin se Bashkimi Evropian (BE) është një nga projektet më të mëdha të paqes, por edhe një garantues i stabilitetit, plotësues i Kombeve të Bashkuara,” tha Darmanoviq.

“Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se themelet e multilateralizmit bazohen në vlera universale dhe parime të edukuara nga Kombet e Bashkuara,” theksoi Darmanoviq.

Ai theksoi rolin e pazëvendësueshëm të Këshillit të Sigurimit në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në bashkësinë ndërkombëtare.

“Pjesëmarrësit shkëmbyen mendime për parandalimin e konflikteve në të ardhmen, duke iu referuar situatës aktuale të sigurisë në botë, duke vlerësuar se përvojat historike nga Lufta e Dytë Botërore tregojnë nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar në mënyrë që të parandalohen konfliktet, veçanërisht përmes kornizave ekzistuese shumëpalëshe”, thuhet në deklaratë.

Pjesëmarrësit theksuan detyrimin për të respektuar parimet e ligjit ndërkombëtar që kërkojnë zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve dhe bashkëpunimin midis shteteve, të përjetësuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara.

SHARE