FATURA MESATARE E ENERGJISË ELEKTRIKE ËSHTË 34.60€

Në shkurt 2022, amvisëritë kanë konsumuar 121,396,613 kWh (kilovat orë) energji elektrike, që është rreth 14% më pak se konsumi i realizuar në janar dhe krahasuar me shkurtin 2021, konsumi është më i lartë për 2,6%. Fatura mesatare për muajin shkurt është 34.60 euro. Ata theksojnë se 50.7 për qind e familjeve në Mal të Zi, gjegjësisht 189.507 konsumatorë, do të marrin faturat e shkurtit të reduktuara për shumën e zbritjes për paguesit e rregullt.

SHARE