KRIVOKAPIQ: QEVERIA PLANIFIKON LIGJE PËR TË PËRMIRËSUAR MJEDISIN E BIZNESIT

Qeveria ka në plan të miratojë një sërë ligjesh lidhur me mjedisin fiskal dhe taksat, të cilat synojnë të përmirësojnë mjedisin e biznesit dhe të ulin ekonominë gri, tha Kryeministri i Malit të Zi, Zdravko Krivokapiq. “Një ser ligjesh në lidhje me politikën fiskale dhe taksat po njoftohet, kështu që unë shpresoj që mjedisi të përmirësohet përmes atyre ligjeve. Nuk më pëlqejnë ndëshkimet, më duket një gjë e shëmtuar. I gjithë sistemi duhet të veprojë në mënyrë parandaluese dhe të gjejë mekanizma se si ta parandalojmë atë, dhe jo ta ndëshkojmë dhe trajtojmë atë,” tha Krivokapiq. Ai në ngjarjen e Hapur me Kryeministrin, të organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë në Malin e Zi (AmCham), tha se dy institucionet kryesore që kujdesen për të luftuar ekonominë gri janë Administrata Tatimore dhe Administrata Doganore, të cilat duhet të jenë më të angazhuara. Duke folur për mungesën e kuadrove, ai tha se numri i të papunëve është rritur që nga viti i kaluar me 17 mijë, që është një shqetësim i madh që Mali i Zi ka në atë pjesë shoqërore. Ai tha se pritjet e shumicës janë që Qeveria të punojë në mënyrë efektive, shpejt dhe me efikasitet, gjë që është e natyrshme. “Ne jemi të gatshëm të përmbushim të gjitha pritjet për kënaqësinë e të gjithë përdoruesve. Angazhimi i kësaj qeverie është të krijojë një ambient biznesi ashtu siç dëshirojnë palët e interesuara, pra të bëjë politika më të qarta që do të synojnë kënaqësinë e përdoruesve të fundit,” tha Krivokapiq. Siç kujtoi ai, qeveria ka formuar Këshillin e Konkurrencës, qëllimi kryesor i të cilit është të rishikojë mjedisin ekzistues, të nxjerrë në pah gjithçka që është e mirë dhe të projektojë edhe më mirë.

SHARE