SHBA DHE MBRETËRIA E BASHKUAR REKOMANDUAN HETIME PËR TORTURËN POLICORE NË MAL TË ZI

Rishikimi i katërt Periodik Universal i Kombeve të Bashkuara mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në Mal të Zi u mbajt sot në Gjenevë dhe mesazhi kryesor është se nevojiten hetime efektive për sulmet ndaj mediave dhe gazetarëve dhe akuzat për torturë policore.

Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave Fatmir Gjeka tha se delegacioni malazez ka pranuar 20 pyetje nga vendet anëtare të OKB-së para seancës.

“Ligji i rishikuar për ndihmë juridike falas është dërguar në Komisionin Evropian dhe pas mendimit të saj do të futet në procedurë parlamentare”, tha Gjeka.

Ai falënderoi për pyetjet dhe procedurën e kontrollit dhe vlerësimit, duke theksuar se Mali i Zi në mënyrë aktive do të vazhdojë të punojë në forcimin e të drejtave dhe lirive të njeriut.

“Mali i Zi mbetet i përkushtuar ndaj standardeve ndërkombëtare në këtë fushë,” tha ministri.

Gjeka: Vazhdimi i luftës kundër korrupsionit

Në fjalën e tij, ministri Gjeka tha se Mali i Zi ka vazhduar me reformat në gjyqësor, dhe ka vazhduar të forcojë kornizën normative, institucionale dhe strategjike për respektimin e të drejtave të njeriut.

Lufta kundër korrupsionit vazhdoi, si dhe forcimi i institucioneve kundër korrupsionit.

Duke iu referuar dhunës së bashkëmoshatarëve, Gjeka tha se po rritet numri i punonjësve të policisë që monitorojnë ngjarjet në shkolla.

“Mali i Zi po punon aktualisht mbi një sërë ligjesh të reja për median, duke përfshirë një strategji mediatike, e cila do të sigurojë liri më të madhe të shprehjes dhe një mjedis të sigurt për gazetarët,” tha ministri.

Në planin ndërkombëtar, Mali i Zi e mbështet plotësisht punën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, thotë ministri Gjeka.

SHARE