KOMUNITETI ISLAMIK NË MAL TË ZI PRET MIRËKUPTIM DHE PARTNERITET

Qeveria e Malit të Zi është e gatshme të zhvillojë marrëdhëniet me Komunitetin Islamik në Mal të Zi në partneritet dhe të punojë së bashku me propozime dhe marrëveshje me qëllim të mirë për të zgjidhur problemet me të cilat përballet ky komunitet fetar. Kjo u theksua nga Kryeministri Zdravko Krivokapiq, gjatë takimit me reisin e Komunitetit Islamik në Mal të Zi, Rifat Fejziq. Siç u njoftua nga Qeveria, Kryeministri Krivokapiq shprehu kënaqësinë në një bisedë të përzemërt për shkak të mundësisë për të shkëmbyer mesazhe respekti dhe miqësie ndaj zyrtarit më të lartë të njërit prej tre komuniteteve fetare tradicionale në Mal të Zi. Reis Fejziq, duke e falënderuar për pritjen, tha se Bashkësia Islame dhe Qeveria kanë partnerë të përbashkët evropianë dhe se ai pret mirëkuptim dhe partneritet nga Qeveria, veçanërisht kur bëhet fjalë për të drejtat dhe punësimin e anëtarëve të kombeve pakicë. “Reis Fejziq gjithashtu informoi Kryeministrin Krivokapiq për problemet me të cilat po përballet ky komunitet fetar, të cilat kanë të bëjnë me kapacitetin e Varrezave Myslimane, borxhet e taksave, Medresenë dhe zbatimin e Marrëveshjes për Rregullimin e Marrëdhënieve me Interes të Përbashkët midis Qeverisë dhe Komuniteti Islamik,” theksojnë nga Qeveria. Duke komentuar mbi formimin e ardhshëm të Komisionit të Përbashkët për Zbatimin e Traktatit, Kryeministri Krivokapiq konfirmoi se rruga e Qeverisë është një axhendë evropiane që përfshin respektimin e vlerave demokratike të Bashkimit Evropian, të drejtat dhe liritë e njeriut, si dhe e drejta për lirinë e fesë të qytetarëve të të gjitha bashkësive fetare në Mal të Zi.

SHARE