PËRZGJEDHET FITUESI PËR AKTVENDIMIN IDEOR TË STEMËS DHE FLAMURIT TË KOMUNËS SË TUZIT

Komuna e Tuzit, njofton se  për aktvendimin ideor të stemës dhe flamurit të Komunës së Tuzit më të suksesshëm përzgjidhet, gjegjësisht shpërblehet me çmim të parë puna e pjesëmarrësit të konkursit me kod ‘’RUKA 1222’’, të autorit Srgjan Marlloviq, për çmim të dytë Mirsada Kolenoviq, derisa për të tretin OJQ “Lëvizja për zhvillimin e Tuzit”,  të cilët u shpërblyen për propozimet e tyre me shpërblim nga 600 gjegjësisht, më 300 dhe 100 euro.

Siç kumtohet, Komisioni ka sjell vendim duke i kushtuar vëmendje të veçantë harmonizimit të dokumenteve të pranuara me standardet e praktikës heraldike, në të cilën, sipas Komisionit, u theksua në veçanti aktvendimi ideor në rang të parë.

Në vazhdim të procedurës, do të vendoset nëse do të zgjidhet vendimi fituese për stemën e Komunës së Tuzit.

SHARE