PËRPARIME TË KUFIZUARA: RAPORT-PROGRESI, KE QORTON EDHE KOSOVËN, EDHE SERBINË

Komisioni Europian nuk kurseu asnjërën palë, as Kosovën e as Serbinë në raportet e tij të progresit për të dyja vendet, të cilave i tërhiqet vërejtje për moszbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja.

Në drafti prej 150 faqesh vlerësohet përmbushja apo mospërmbushja e kritereve nga ana e Kosovës, si dhe e rekomandimeve që ka dhënë KE-ja në raportet e mëhershme.

Kosova thuhet aty, ka bërë “përparime të kufizuara” në përmbushjen e standardeve të nevojshme për t’iu bashkuar bllokut europian. Ky është vlerësimi kryesor në Raportin të cilin KE-ja pritet ta miratojë më 8 nëntor, pas takimit të Kolegjit të Komisionerëve.

Por, në raportet e këtij viti, si në atë për Kosovën, ashtu edhe në atë për Serbinë, një vëmendje e shtuar i është kushtuar përmbushjes së detyrimeve që dalin nga dialogu i Brukselit, dhe në këtë çështje të dyja vendet qortohen për moszbatim e tyre.

Duke e rikujtuar arritjen e marrëveshjes në Bruksel në shkurt dhe dakordimin për aneksin për zbatimin e saj një muaj më vonë në Ohër, raporti shpreh keqardhje që palët nuk kanë filluar ende t’i kryejnë detyrimet e tyre.

Ai nënvizon detyrimin e Kosovës për ta themeluar Asociacionin e komunave me shumicë serbe.

Në këtë pikë, dokumenti thekson se drafti i parë i statutit të Asociacionit, i cili ishte paraqitur në takimin e nivelit të lartë të dialogut në muajin maj, e që praktikisht ishte draft i Serbisë, “nuk ka qenë në përputhje me marrëveshjet relevante nga dialogu“, ndaj tani kërkon që Asociacioni të themelohet në bazë të propozimit të fundit që palëve iu paraqit në 21 tetor.

SHARE