MBËSHTETJE E RIMËKËMBJES SOCIO-EKONOMIKE MALIT TË ZI

Përfaqësuesit e Qeverisë së Malit të Zi dhe Trupit Koordinues Kombëtar kanë rënë dakord me ekipin e Kombeve të Bashkuara në Mal të Zi për të koordinuar përgjigjet e mëtutjeshme mbi pasojat socio-ekonomike të epidemisë së koronavirusit, në mbështetje të rimëkëmbjes socio-ekonomike të Malit të Zi.

Në takim morën pjesë gjithashtu përfaqësues të Delegacionit të BE në Mal të Zi, si dhe përfaqësues të institucioneve financiare ndërkombëtare: Banka Botërore, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim si dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.

Siç u njoftua, situata dhe përparësitë kryesore u diskutuan në takim, kryesisht në analizën dhe zgjidhjen e pasojave sociale të epidemisë dhe mbështetjes në krijimin e masave dhe politikave makroekonomike.

Në fjalën e tij të parë, Zëvendëskryeministri Millutin Simoviq theksoi se Mali i Zi ka të drejtë të jetë i kënaqur me atë që ka bërë përballë kësaj sfide.

“Ne kemi arritur qëllimet e përcaktuara – ne kemi ruajtur sistemin tonë shëndetësor, zbutur numrit të pacientëve sa më shumë që ishte e mundur dhe ruajtëm stabilitetin e përgjithshëm të shoqërisë sonë. Ne kemi arritur këtë, ju keni dëshmuar, falë masave vendimtare, në kohë dhe pa kompromis,” tha Simoviq.

Ai gjithashtu theksoi se muajt në vazhdim do të jenë jo më pak sfidues, sepse është e nevojshme të gjejmë një formulë në kohën më të shkurtër të mundshme që do t’i përgjigjet pyetjes se si të parandalojmë një valë të dytë të mundshme të epidemisë dhe të sigurojmë rritje ekonomike, të kursejmë punë dhe cilësi të jetës për të gjithë qytetarët.

Simoviq theksoi se shpejtësia, dija, efikasiteti, vendosmëria dhe, mbi të gjitha, saktësia janë të nevojshme në këtë fazë të luftës kundër pandemisë dhe pasojave të saj.

Korniza e KB për përgjigjen e menjëhershme socio-ekonomike ndaj COVID-19 shtohet të bazohet në pesë terma kryesore: 1. ruajtjen e shërbimeve shëndetësore dhe forcimin e kapacitetit të sistemeve shëndetësore; 2. ndihmë përmes mbrojtjes sociale dhe shërbimeve themelore; 3. ruajtja e vendeve të punës, mbështetja e bizneseve të vogla dhe të mesme, si dhe punëtorët në sektorin joformal përmes programeve të rimëkëmbjes ekonomike; 4. përcaktimi i stimujve fiskal dhe financiar për të përfituar masa të politikës makroekonomike për më të prekurit, dhe forcimin e masave multilaterale dhe rajonale; 5. forcimi i kohezionit social dhe investimi në zhvillimin e sistemeve të qëndrueshmërisë dhe reagimit në nivelin e bashkësive lokale.

SHARE