PËRZGJEDHEN KATËR KANDIDATË PËR GJYQTARË: ARMENKO, TESHIQ, GJURANOVIQ DHE RESULBEGOVIQ

Komisioni Kushtetues zgjodhi katër kandidatë për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese, të cilët do t’i propozohen plenumit parlamentar. Snezhana Armenko, Momirka Teshiq, Dragana Gjuranoviq dhe Faruk Resulbegoviq morën mbështetje për kandidaturën e tyre. Përfaqësuesit e qeverisë dhe opozitës kanë arritur marrëveshje edhe për kandidatin e katërt për gjyqtar, në bazë të thirrjes publike të datës 25 dhjetor. 13 deputetë votuan për Armenkon dhe Gjuranoviqin, 12 për Teshiqin dhe 7 për Resulbegoviqin.

Vendimin përfundimtar e merr Parlamenti i Malit të Zi me dy të tretat, ose tre të pestat e votave të deputetëve. Pas seancës së kolegjiumit të Kuvendit të Malit të Zi, u vendos që seanca e Kuvendit në të cilën do të zgjidhen gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese të mbahet më 27 shkurt.

SHARE