GJEKA: ANTISEMITIZMI NUK U BË KURRË PJESË E IDEOLOGJISË SHTETËRORE

Mali i Zi është një nga vendet e rralla jo vetëm në rajon, por edhe në botë ku nuk ka pasur diskriminim ndaj hebrenjve, tha ministri për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave Fatmir Gjeka. Gjeka, në pjesën hyrëse të konferencës për antisemitizmin në rajonin e OSBE-së në Shkup, tha se antisemitizmi nuk u bë kurrë pjesë e ideologjisë shtetërore. Siç njofton Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave, Gjeka tha se liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë ka një rëndësi të veçantë në Mal të Zi, si një bashkësi shoqërore heterogjene. Ai kujtoi se themelimi i Komunitetit Hebre të Malit të Zi në vitin 2011 jo vetëm që rinovoi dhe bashkoi jetën fetare të hebrenjve në Mal të Zi, por edhe forcoi lidhjet mes dy vendeve. Ministri Gjeka vuri në dukje se si është komuniteti hebre një kontribut i madh në sinergjinë e përgjithshme ndërfetare në Mal të Zi dhe rëndësia e saj në shoqëri është e dukshme dhe e vlerësuar lart. Ai kujtoi se vetëm pak muaj pas themelimit të saj, ishte nënshkruar një kontratë mes qeverisë dhe komunitetit hebre për çështje me interes të përbashkët, e cila i njihte subjektivitetin ligjor. “Mali i Zi dhe komuniteti hebre kanë bashkëpunim intensiv institucional në shumë fusha përmes aksesit të drejtpërdrejtë dhe dialogut, që është sigurisht një shembull i një marrëdhënieje konstruktive midis komunitetit fetar dhe shtetit,” tha ai. Ai shtoi se Qeveria është fuqimisht e vendosur që, me qëllim të afirmimit të lirisë fetare dhe ruajtjes së harmonisë shumëkombëshe dhe multikonfesionale, të vazhdojë të përmirësojë më tej bashkëpunimin ekzistues, të përmirësojë dhe mbrojë të drejtat dhe liritë e njeriut, por edhe më gjerë, duke përfshirë Bashkimin Evropian si perspektivën e saj. Në fund, Gjeka u bëri thirrje të gjithëve që të bashkojnë përpjekjet në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, duke forcuar standardet më të larta të demokracisë dhe me arsimin si armën më të fuqishme, luftën pa kompromis për barazi dhe duke kujtuar viktimat e Holokaustit, duke lënë një zotim për një botë më të mirë dhe më të sigurt.

SHARE