DIALOGU MES QEVERISË DHE OPOZITËS NË SHTATOR

Takimi i dytë mes qeverisë dhe opozitës nuk do të mbahet para shtatorit, megjithëse ishte paralajmëruar për javën e parë të gushtit, theksuan nga Kuvendi për gazetën Dan. Siç thanë ata, pjesëmarrësit në takimin e parë ranë dakord me këtë. “Për arsye objektive, nuk është realiste që takimi i dytë i qeverisë dhe opozitës të mbahet para shtatorit. Pjesëmarrësit e takimit të parë bien dakord që dialogu të vazhdojë pas gushtit në terminin e rënë dakord,” theksuan nga Kuvendi. Pas takimit të parë, Kryetari i Kuvendit, Alleksa Beçiq, tha se pas një takimi disa orësh të përfaqësuesve të partive parlamentare, u ra dakord të vazhdohet dialogu në mënyrë që të arrihet një metodologji për arritjen e një të tretës së shumicës në Kuvendi për Gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese dhe Prokuror të Lartë të Shtetit. Më pas u ra dakord që në takimin e ardhshëm, ata të harmonizojnë metodologjinë e punës dhe dinamikën dhe parimet e dialogut në fazat e mëtejshme të atij procesi.

SHARE