SIMOVIQ: KONTRIBUT I RËNDËSISHËM I SHËRBIMEVE TË INSPEKTIMIT

Shërbimet e inspektimit kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në përpjekjet e përgjithshme për të luftuar epideminë Covid19, tha Millutin Simoviq, kryetari i Trupit Koordinues Kombëtar të Sëmundjeve Infektive, në një takim me drejtuesit e organeve të inspektimit.

“Zbutja e masave mbrojtëse kundër Covid19 dhe rinisja e shumë veprimtarive është një proces shumë i kërkuar, dhe zbatimi dhe kontrolli i vazhdueshëm është një sfidë e madhe nga pikëpamja epidemiologjike,” thuhet në deklaratën e Qeverisë së Malit të Zi.

Është pikërisht për shkak të këtij qëndrimi të profesionit që u organizua një takim me drejtuesit e organeve të inspektimit për të diskutuar sfida të shumta organizative, normative, teknike dhe teknologjike dhe sfida të tjera në kontrollin e zbatimit të masave të miratuara, në mënyrë që të përgjigjen më së miri ndaj sfidave aktuale dhe në të ardhmen.

Kryetari i TKK, Millutin Simoviq, theksoi rëndësinë e rolit këshillues dhe parandalues të organeve të inspektimit në kontrollin e zbatimit të masave të marra dhe rëndësinë e marrëdhënieve të mëtejshme të përgjegjshme ndërmjet qytetarëve dhe konsumatorëve, duke pritur që punëdhënësit të jenë një shembull i përgjegjësisë së deklaruar – si për punonjësit, ashtu edhe për konsumatorët , ose përdoruesit e shërbimit.

“Rezultatet e arritura deri më tani dhe angazhimi i treguar janë garancia më e mirë se ne do të përmbushim në mënyrë efektive nevojat që kemi në të ardhmen”, përfundoi Kryetari i Trupit Koordinues Kombëtar të Sëmundjeve Infektive.

Në takim morën pjesë edhe Ministret e Ekonomisë dhe Administratës Publike Dragica Sekuliq dhe Suzana Pribiloviq si dhe Drejtori i Drejtorisë për Çështje të Inspektimit Alija Koshuta.

SHARE