GJELOSHAJ I PAKËNAQUR ME NDARJEN E PRONËS ME KRYEQYTETIN

Duke pasur parasysh se qëndrimi i pasaktë i Kryeqytetit ndaj Komunës së Tuzit vazhdon, për të cilën është përgjegjës Kryebashkiaku i Podgoricës, ne jemi të detyruar të marrim pronësinë e pronës sonë, e cila po përdoret në mënyrë të paligjshme dhe uzurpuar nga Kryeqyteti, me ndihmën e Administratës së Policisë, tha kryetari i Komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj. Siç tha ai, kulmi i sjelljes jo-morale është se “kamionët tanë të përbashkët për grumbullimin e mbeturinave nuk iu dhanë komunës sonë, por në këtë drejtim ndihmuan komunat tjera mike”. “Duke pasur parasysh se është e qartë se nuk ka vullnet nga pala tjetër dhe se nuk ka pasur progres në negociata, edhe pas përpjekjes për të arritur një zgjidhje me ndërmjetësimin e Qeverisë, gjithçka që duhet të bëjmë është të informojmë përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare dhe t’i njoftojmë ata me sjelljen e përfaqësuesve dhe Kryebashkiakut të Podgoricës ndaj Komunës së Tuzit,” tha Gjeloshaj. Ai theksoi se Komuna e Tuzit do të marrë përsipër dhe menaxhojë pronën e plotë të përbashkët, të cilën e kemi fituar së bashku me Kryeqytetin, dhe e cila është e vendosur në territorin e Komunës së Tuzit, ashtu si prona jonë e përbashkët në territorin e Podgoricës përdoret nga Kryeqyteti. Ai shtoi se të gjitha marrëveshjet që ata themeluan ishin mashtrime dhe nuk u respektuan. Gjeloshaj ndër të tjera pretendon se Kryebashkiaku i Podgoricës vodhi 400,000 euro nga komuna e Tuzit për ndërtimin e rrugës Delaj-Korit, të cilën qeveria e la mënjanë me vendim dhe i transferoi në kryeqytet. “Ne do t’i kërkojmë Qeverisë që urgjentisht ta ndryshojë këtë vendim, në mënyrë që të veprojë në përputhje me fjalën e presidentit të shtetit. Fondet e përmendura u siguruan personalisht nga ai me kërkesë të diasporës sonë, por “sherifi u përpoq “dhe të njëjtën tjetërsoi,” tha Gjeloshaj. Ai shton se “edhe një herë, Kryeqyteti ka mashtruar diasporën tonë, e cila ka investuar një milion dollarë në këtë rrugë. Sigurisht, Komuna e Tuzit do të planifikojë me një buxhet dhe së shpejti do të përfundojë rrugën Delaj-Korit nga fondet e saj, dhe atyre që kanë tjetërsuar fondet e përmendura dhe kështu kanë vënë në pikëpyetje fjalën e Presidentit të Shtetit, veprimi i tillë mund t’u shërbejë atyre për nder,” përfundoi Gjeloshaj.

SHARE