NUMRI I PUNËTORËVE SEZONALË TRE HERË MË I VOGËL

Nga fillimi i vitit deri në 20 korrik, vetëm 3,995 punëtorë sezonalë janë të punësuar në Mal të Zi, që është pothuajse tre herë më pak se një vit më parë, kur 11.595 punëtorë sezonalë morën punën.

Byroja e Punësimit i tha Danit se në rrethana normale, në sezonin e viteve të kaluara, mesatarisht, kishin punuar më shumë se një e katërta e numrit të përgjithshëm të të papunëve të regjistruar në Mal të Zi.

Ndihmësi i drejtorit Goran Bubanja shpjegoi se gjendja shëndetësore dhe rrethanat e njohura ndikuan negativisht në punësimin sezonal.

“Byroja e Punësimit vazhdimisht kryen aktivitete për të përgatitur persona të papunë për punësim sezonal. Këto aktivitete synojnë të informojnë, motivojnë dhe inkurajojnë personat e papunë të punojnë në punë sezonale. Përveç personave të papunë, aktivitetet e Byrosë kanë për qëllim edhe punëkërkuesit e tjerë të punës, kryesisht nxënësve dhe studentëve,” tha ai.

SHARE