SIMOVIQ: EKONOMIA RRETHORE SI NJË KORNIZË E MUNDSHME PËR ZHVILLIM

Kriza e tanishme shëndetësore dhe ekonomike tregon për nevojën për të forcuar kapacitetet prodhuese të ekonomisë kombëtare dhe besimin mbizotërues në burimet e veta, me detyrimin e përdorimit të qëndrueshëm, i cili më tej ndriçon ekonominë rrethore si një kornizë të mundshme për zhvillim, tha zëvendëskryeministri Millutin Simoviq.

Ai tha në një seminar online për procesin e krijimit të udhëzimeve për ekonominë rrethore, të organizuar nga Dhoma e Tregtisë së MZ dhe Zyra e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, se qëllimi i partneritetit midis Qeverisë dhe këtyre organizatave është krijimi dhe zbatimi i një strategjie rrethore të ekonomisë me udhëzime kombëtare këtë vit.

Siç u njoftua nga Dhoma e Tregtisë, Simoviq kujtoi se konferenca, takime të shumta dhe konsultime u mbajtën për atë temë vitin e kaluar, me qëllim të përqëndrimit në ekonominë rrethore si një model të zhvillimit të qëndrueshëm.

Simoviq kujtoi se Komisioni Evropian (KE) miratoi një plan të ri veprimi për ekonominë rrethore në mars, i cili siguron një program të orientuar drejt së ardhmes për të arritur një Evropë më konkurruese.

Si shprehje e mbështetjes së plotë të Qeverisë për këto procese, Simoviq pranoi ftesën e përfaqësuesve të Zyrës së Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Dhomës së Tregtisë për të kryesuar Komitetin për Hartimin e Potencialit të Ekonomisë rrethore në Mal të Zi.

Ai beson se rezultatet që do të arrihen gjatë punëtorisë do të jenë inputet kryesore për fillimin e punës së Komitetit dhe guri i parë në hedhjen e themeleve të platformës së ardhshme kombëtare.

SHARE