SISTEMI SHËNDETËSOR I MIRËMBAJTUR DHE I FORTË

“Sistemi shëndetësor i Malit të Zi ka treguar gjatë gjithë pandemisë dhe në këtë kohë tregon aftësinë, qëndrueshmërinë dhe nivelin e lartë të profesionalizmit të punonjësve shëndetësorë, të cilave mund t’u kemi zili vendet shumë më të zhvilluara dhe më të pasura,” thuhet në një deklaratë të TKK. Sot, në seancë të kryesuar nga Presidenti Kenan Hrapoviq, Trupi Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive vlerësoi se kishte arritur të shpëtonte jetë në nëntë muajt e fundit përmes masave me kohë epidemiologjike dhe një qasje të përgjegjshme, duke ruajtuar shëndetin e qytetarëve, sigurinë e tyre dhe rendin publik e paqen, mirëmbajtjen dhe forcimin e sistemit shëndetësor. “Trupi Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive falënderon të gjithë donatorët për përgjegjësinë e tyre sociale. Ata shprehen mirënjohjen e tyre për punonjësit shëndetësorë, anëtarët e shërbimeve të sigurisë dhe të gjithë anëtarët e stafeve operacionale për sakrificën dhe punën e tyre të përgjegjshme,” thuhet në deklaratë.  Në përputhje me faktin se mandati i Ministrit të Shëndetësisë përfundon me zgjedhjen e Qeverisë së re, Ministri Kenan Hrapoviq miratoi një vendim sot për përfundimin e punës së Trupit Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive.

SHARE