PUNONJËSIT E INSTITUTIT DO TË PAGUHEN PËR PUNËN JASHTË ORARIT

Qeveria e Malit të Zi ka vendosur që punonjësit e Institutit të Shëndetit Publik të Malit të Zi, të cilët punojnë në marrjen dhe përpunimin e mostrave për testin PCR për koronavirus të ri, si dhe punonjës që punojnë ose janë të angazhuar shtesë nga sektorë të tjerë brenda Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve Infektive të paguhen për punën jashtë orarit të paraparë. Siç thanë ata, Qeveria rishikoi Informacionin mbi pagesën e punës jashtë orarit për punonjësit e Institutit të Shëndetit Publik të Malit të Zi dhe ra dakord të njohë llogaritjen e numrit aktual të orëve të punës jashtë orarit për punonjësit e Institutit të Shëndetit Publik të Malit të Zi në kushte emergjente. Kjo vlenë për muajt qershor, korrik, shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor 2020.

SHARE