FILLUAN PUNIMET PËR NDËRTIMIN DHE RIKONSTRUKTIMIN E INFRASTRUKTURËS LOKALE PRANË KOPSHTIT NË TUZ

Komuna e Tuzit ka filluar punimet për ndërtimin dhe rikonstruktimin e infrastrukturës lokale pranë kopshtit dhe shkollës fillore në Tuz.

Nga Komuna e Tuzit theksojnë se duke nisur nga gjendja ekzistuese e rrugës dhe ambientit përreth, është parë e nevojshme ndërhyrja në këtë pjesë të hapësirës publike , pra te e ardhmja, në zonat ku më të vegjlit tonë kalojnë pjesën më të madhe të ditës.

Ky projekt është me vlerë prej 7.547,93€, dhe përfshin:

• Pastrimin e terrenit dhe heqjen e shtresave, për ndërtimin e trotuareve, me gjerësi 120 cm;

• Prokurimin dhe sistemimin e mbjelljes së barit për një zonë sa më të gjelbër;

• Prokurimin dhe mbjelljen e bimëve;

• Prokurimin dhe montimin e sistemit të ujitjes për zonën e gjelbër;

• Pastrimin e hapësirës dhe largimin e rrënojave;

• Prokurimin dhe montimin e stolave, si dhe

• Prokurimin dhe montimin e koshave të plehrave.

Ata theksojnë se investimi në këto segmente rritë cilësinë mjedisit dhe jetesës së qytetarëve të Malësisë.

SHARE