DEPUTETËT MË 11 MARS PËR PROPOZIMIN PËR SHKARKIMIN E MANDIQIT

Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi Andrija Mandiq seancën e parë të seancës së rregullt të Kuvendit e ka caktuar për 7 më mars në Cetinë, ndërsa seancën e dytë për 11 mars në Podgoricë.

Kështu është vendosur në Kolegjiumin e sotëm të Kryetarit të Kuvendit.

Më 11 mars deputetët do të shqyrtojnë propozimin për shkarkimin e kryetarit të Parlamentit të Malit të Zi Andrija Mandiq.

Nga Kuvendi theksuan se deputetët do ta shprehin vetë në seancat e tyre mendimin për rendin e ditës së propozuar.

Siç njoftojnë nga Kuvendi, në seancë më 11 mars do të diskutohet edhe për propozimin e Ligjit për ndryshimin e Ligjit për arsimin e lartë, për propozimin e Ligjit për ndryshimin e Ligjit për listën zgjedhore, propozimin e Ligjit për Bashkëpunim Ndërkombëtar Zhvillimor dhe Ndihmë Humanitare Ndërkombëtare, propozimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurime, propozimin e Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave, propozimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emisionet industriale dhe propozimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për produktet biocide.

Seanca e Kuvendit do të mbahet edhe më 7 mars në Cetinë.

Rendi i ditës do të përfshijë një propozim për një ligj për konfirmimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Malit të Zi dhe Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës për ndërtimin e një ure mbi lumin Tara.

Pika e dytë e rendit të ditës do të jetë Projektligji për konfirmimin e marrëveshjes mes Qeverisë së Malit të Zi dhe Këshillit të Ministrave të Shqipërisë për ndërtimin e urës mbi lumin Buna.

Pika e tretë do të jetë Projektligji për Ratifikimin e Konventës Ndërkombëtare nga Nairobi për Largimin e Turmave nga viti 2007.

SHARE