SINDIKATA E ARSIMIT PROPOZON QË VITI SHKOLLOR TË FILLOJË ME GREVË PARALAJMËRUESE

Bordi ekzekutiv i Sindikatës së Arsimit të Malit të Zi propozoi që viti i ardhshëm shkollor të fillojë me një grevë paralajmëruese në mënyrë që t’i dërgohet një kërkesë Kryeministrit dhe Ministrit të Arsimit për të përmirësuar pozitën ekonomike dhe juridike të arsimtarëve dhe besimin në procesin arsimor.

Bordi ekzekutiv në seancën e së enjtes ka propozuar që viti shkollor të fillojë me grevë dhe të shtrohet çështja e përcaktimit të statusit të mësimdhënësve dhe procesit minimal të punës.

Në konkluzionet e seancës, të publikuara në faqen e Sindikatës së Arsimit të Malit të Zi, thuhet se Kuvendit të Malit të Zi do t’i dërgohet një letër me iniciativë për ndryshimin e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit, i cili ka të bëjë me statusin e anëtarëve të këshillit shkollor nga gradat e mësuesve, në mënyrë që ata të mos trajtohen si zyrtarë publikë.

“Në periudhën në vijim presim të fillojmë bisedimet me ministrin e Arsimit dhe Ministrin e Financave për rregullimin e transportit të edukatorëve”, thuhet në njoftimin e SAMZ.  

Sindikata, siç shtohet, do t’i shkruajë Ministrisë së Arsimit me iniciativën për ndryshimin e statusit të higjienistëve në institucionet me më pak se 120 nxënës të përcaktuara me Rregulloren për normat dhe standardet për marrjen e mjeteve nga të hyrat publike për institucionet që zbatojnë publikisht programe të vlefshme arsimore.

SHARE