PLANTACIONET DUHET TI PAGUAJNË TUZIT 574,276 EURO

Kryetari i Komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, shpreson që menaxhimi i ri i ndërmarrjes “13 korriku – Plantacionet” do të paguaj 574,276 euro Komunës së Tuzit, brenda afatit ligjor, në mënyrë që ata të mos të jenë të detyruar të ri-aplikojnë mbledhjen e detyruar duke bllokuar llogarinë. “Pas njohjes zyrtare të drejtoreshës ekzekutive të atëhershme “13 korriku – Plantacionet”, Verica Marash, në seancën gojore para autoriteteve të Komunës së Tuzit, se ajo ndërmarrje me një qëllim të qartë, vendosi të mos paguante shumën e taksës sipas ligjit sepse ata nuk kishin bërë një vlerësim të tokës, si kryetar i komunës, dhe me qëllim të mbrojtjes së të drejtave ligjore të Komunës së Tuzit dhe qytetarëve të saj, në bashkëpunim me autoritetet kompetente të Komunës së Tuzit, do të marrë vendim për anulimin e vendimit për vitin 2019,” tha Gjeloshaj. Ai thekson se ndryshimi në shumën e fondeve me të cilat “13 korriku – Plantacionet” në vitin 2019, donte të dëmtonte Komunën e Tuzit arrin në 574,276 euro, nëse bëhet një krahasim me vendimin për vitin 2020. Gjeloshaj thekson se gjithçka do të funksionojë sipas ligjit. “Është e qartë, siç pranohet edhe nga përfaqësuesi i autorizuar i atëhershëm i “13 korriku – Plantacionet”, se të dhënat e paraqitura janë të pavërteta,” tha Gjeloshaj.

SHARE