JOKOVIQ: MALI I ZI NDAN 44 MILIONË PËR BUJQËSINË

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave, Vlladimir Jokoviq, vlerësoi se janë bërë gjëra të mira në fushën e bujqësisë dhe se qeveritë dhe ministrat emërohen në bazë të funksioneve politike dhe kështu është në demokracitë parlamentare kudo në botë.

“Nuk ka asnjë person të vetëm në planet që di gjithçka për bujqësinë. Në drejtori janë të punësuar njerëz të trajnuar për këtë, dhe politikën e bëjnë ata që kanë fituar besimin e qytetarëve”, tha Jokoviq.

Ai theksoi se duhet treguar vendosmëri në drejtimin e sistemit.

“Unë e dëshmova veten, në vendin ku më etiketuan si opozitar arrita të themeloj një kompani, mbi 20 vjet nuk i kemi borxh shtetit…”

Kur u pyet për buxhetin e bujqësisë dhe sa do të kërkojë për departamentin e tij, Jokoviq u përgjigj: “Ne nuk do të marrim aq sa kërkojmë.”

Ai theksoi se Mali i Zi ka primet dhe subvencionet më të larta në rajon.

“Në disa sisteme të mëdha, është e mundur të ndahen më shumë për bujqësinë. Mali i Zi ndan 44 milionë, rreth dy përqind në nivel kombëtar.”

SHARE