GJUKANOVIQ MBËSHTET MARRËVESHJEN HISTORIKE PËR MBROJTJEN E PYJEVE

Presidenti i Malit të Zi Millo Gjukanoviq, së bashku me më shumë se 100 liderë, iu bashkuan Deklaratës së Glasgout për Pyjet dhe Përdorimin e Tokës duke riafirmuar angazhimin e tij për të ndalur humbjen e pyjeve dhe degradimin e tokës deri në vitin 2030, duke arritur një zhvillim të qëndrueshëm dhe duke promovuar transformimin gjithëpërfshirës rural. Deklarata e Liderëve për Pyjet dhe Përdorimin e Tokës thekson rolet kyçe dhe të ndërvarura të pyjeve të të gjitha llojeve, biodiversitetit dhe përdorimit të qëndrueshëm të tokës për t’i mundësuar botës të përmbushë qëllimet e saj të zhvillimit të qëndrueshëm; për të ndihmuar në arritjen e një ekuilibri midis emetimeve antropogjene të gazeve serrë dhe largimit të humnerës; për t’iu përshtatur ndryshimeve klimatike dhe për të ruajtur shërbimet e ekosistemit.

SHARE