MALI I ZI ËSHTË NJË PARTNER KYÇ NË ZHVILLIMIN E RRJETIT TË HIDRODROMIT

Mali i Zi ka një potencial të madh, në bashkëpunim me Italinë dhe Shqipërinë, për të qenë një partner kyç në zhvillimin e një rrjeti unik të hidrodromeve të qëndrueshme dhe në këtë mënyrë të shfrytëzojë burimet e pasura ujore, u konkludua në takimin mes “MontAdria”, Ministrisë së Turizmit dhe delegacionit italian. Pas fazës së parë, e cila përfshinte ndërtimin e dhjetë aeroporteve dhe terminaleve ujore, Raiçeviq i njohu të pranishmit me fazën e dytë, në të cilën shteti fqinj i Italisë, rajoni i Pulias, do të zgjerojë rrjetin e hidrodromeve në Mal të Zi dhe Shqipëri. “Në këtë mënyrë do të vazhdojë projekti i mëparshëm i vitit 2014, ku Agjencia e Aviacionit Civil dhe Administrata e Sigurisë Detare, në bashkëpunim me portet e Tivarit dhe Kotorrit, hodhën themelet e projektit që do të zhvillohet në të ardhmen,“ shpjegoi Raiçeviq. Bubanja theksoi se duhet të përpiqen t’i zbatojnë idetë së bashku me partnerët e tyre dhe në këtë mënyrë t’i kontribuojnë Malit të Zi në promovimin e qëllimeve turistike dhe sportive-turistike. “Në ditët në vijim do të kemi një takim në Galipoli ku do të prezantohet projekti i nëntë hidrobazave, hidrosipërfaqeve të përhershme të strukturave të lehta që do të shërbejnë si pikënisje për hidroavionët në portet turistike. Në kuadër të projektit Interreg të financuar nga Komuniteti Europian, planifikimi dhe zbatimi i të cilit lidhen me periudhën 2021-2027, është planifikuar lidhja e Italisë, Malit të Zi dhe Shqipërisë”, tha Frigjino.

SHARE