PËR PERSONAT JURIDIKË, GJOBAT SHKOJNË NGA DY DERI NË 20,000 EURO

Nesër, Komisioni i Kuvendit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale do të shqyrtojë ndryshimet në Ligjin për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive, i cili parashikon gjoba për shkelje në këtë fushë.

Gjobat për personat juridikë variojnë nga dy deri në 20,000 euro, për personat përgjegjës nga 500 deri në 2 mijë, ndërsa për individë të thjeshtë nga 100 euro deri në 2 mijë euro.

Projektligji u miratua nga Qeveria në 20 maj dhe kërkoi që të miratohet në një procedurë të devijuar në interes të shëndetit publik, duke mbajtur parasysh rëndësinë e masave për të parandaluar futjen e sëmundjeve infektive në Mal të Zi.

Ligji propozon kundërvajtje, nëse nuk siguron respektimin e detyrueshëm të masës së distancës fizike ndërmjet personave, nëse nuk siguron pajisje mbrojtëse personale – maska, dhe nëse është e nevojshme, pajisje të tjera për punonjësit.

SHARE