PËR REALIZIMIN E PROGRAMEVE 190 MIJË EURA

Prezantimi i dy programeve mbështetëse të zbatuara nga ministria e ekonomisë për të cilat janë duke u zhvilluar thirrje publike do të mbahet nesër në orën 14:00 në fabrikën digjitale M: ​​tel në Podgoricë, kumtuan nga ky departament i Qeverisë së MZ.

Këto janë programe që lidhen me përmirësimin e inovacionit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe rritjen e konkurrencës përmes harmonizimit me kërkesat e standardeve ndërkombëtare, për të cilat realizimi i buxhetit të këtij viti arrin në 190 mijë euro.

Siç kumtohet, programi për përmirësimin e Inovacionit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe Programi për rritjen e konkurrencës rajonale dhe lokale përmes harmonizimit me kërkesat e standardeve ndërkombëtare do të paraqesë Radosav Babiq, menaxher i përgjithshëm për investime, zhvillim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe menaxhim të fondeve të BE-së, në fabrikën digjitale M: ​​tel.

“Thirrjet për të dy programet mbështetëse u thirrën në mes të muajit të kaluar dhe do të jenë të hapura deri më 10 maj gjegjësisht më 14 maj.

Qëllimet e këtyre programeve janë të mbështesin forcimin e ndërmarrjeve vendase, të përmirësojnë biznesin e tyre dhe në këtë mënyrë të rrisin konkurrencën në treg “, kumtohet nga ministria e ekonomisë.

SHARE