QEVERIA E MALIT TË ZI: VENDIMI PËR AKCIZA MË TË ULTA PËR KARBURANTET MBETET NË FUQI

Qeveria, me propozim të Ministrisë së Financave, zgjati vendimin për uljen e masës së akcizës për shitjen e benzinës dhe vajrave të gazit. Kjo do të thotë se akciza për karburantet do të vazhdojë të ulet për qytetarët dhe ekonominë, për të frenuar çmimet dhe për të paguar karburantet më lirë. Vendimi me të cilin shteti uli akcizën me 50 për qind ishte i vlefshëm deri më 5 korrik. “Ky ka qenë një nga vendimet e para të Qeverisë së re, vlerësimi është se duhet ta shtyjmë deri më 30 gusht. Kur të vijë afati, atëherë do të vlerësojmë nëse do të vazhdojmë ta zgjasim”, ministri Aleksandar Damjanoviq. Qeveria miratoi Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transaksionet e pagesave. Qeveria miratoi gjithashtu informacionin për rimbursimin e fondeve për bashkitë bazuar në uljen e të ardhurave në bazë të tatimit mbi të ardhurat personale, shtesën e tatimit mbi të ardhurat personale dhe fondin e barazimit për muajt prill dhe maj 2022 nga fondet e Rezervës korente buxhetore.

SHARE