QEVERIA E RE DO TË GARANTOJË SIGURINË E ÇDO FËMIJE

UNICEF-i dhe disa organizata joqeveritare u bënë thirrje të gjithë aktorëve politikë, nëse zgjidhen për të formuar një qeveri të re, të angazhohen për një rritje të menjëhershme të numrit të punonjësve socialë dhe psikologëve të shkollave.

UNICEF dhe Shoqata e Psikologëve, Shoqata e Prindërve, Komuniteti Arsimor dhe Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme dërguan një ftesë në përgjigje të rasteve të fundit të dhunës së bashkëmoshatarëve në Mal të Zi.

UNICEF tha se Mali i Zi, si nënshkrues i Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës, mori përsipër t’i garantojë çdo vajze dhe djali të drejtën për të jetuar në paqe dhe dinjitet, d.m.th. për një jetë pa dhunë.

Shefi i zyrës përfaqësuesi i UNICEF-it në Mal të Zi, Juan Santander, tha se ajo që qeveria e re bën në luftën kundër dhunës do të prekë çdo vajzë dhe çdo djalë, si dhe çdo qytetar të vendit.

“Votuesit kanë mundësinë të ndikojnë në vendime të tilla duke u dhënë përparësi nevojave dhe të drejtave të fëmijëve në zgjedhje,” tha Santander.

SHARE