ABAZOVIQ: KËSHILLI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DO TË NGRIHET NË NIVELIN E KRYEMINISTRIT

Këshilli për të Drejtat e Fëmijëve do të ngrihet në nivelin e Kryeministrit, për herë të parë në historinë politike të Malit të Zi, me mesazh të qartë se Qeveria e 43-të e Malit të Zi fokusohet në mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve, duke e vlerësuar atë si një fushë që kapërcen të gjitha dallimet dhe temat politike, tha kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazoviq me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve. Kryeministri vuri në dukje se Qeveria do të veprojë në drejtim të përmirësimit të bashkëpunimit ndërministror dhe rritjes së alokimeve buxhetore në drejtim të zbatimit të reformave gjithëpërfshirëse të sistemit të mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve dhe përmirësimit të përfshirjes sociale të grupeve vulnerabël, në përputhje me standardet ndërkombëtare, për të ushtruar të drejtat e fëmijës, përmirësimi i disponueshmërisë dhe cilësisë së kujdesit dhe edukimit social dhe shëndetësor për të gjithë fëmijët, si dhe parandalimi i të gjitha formave të dhunës ndaj fëmijëve dhe përmirësimi i zbatimit të masave të veçanta për mbrojtjen e fëmijëve. “Ne vazhdojmë të punojmë edhe më shumë – për fëmijët e Malit të Zi,” përfundoi kryeministri Abazoviq.

SHARE