MASAT E PËRKOHSHME ZGJATEN DERI ME 15 PRILL

Trupi Koordinues Kombëtar i Sëmundjeve Infektive ra dakord të zgjasë deri në 15 Prill zbatimin e masave të përkohshme, të cilat u miratuan në 15 Mars, me një vlefshmëri prej 15 ditësh.

Masat e përkohshme për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve kundër koronavirusit, aplikimi i të cilave është zgjatur janë:

1) ndalimi i hyrjes për të huajt, përveç për të huajt me vendbanim të përhershëm ose të përkohshëm në Mal të Zi dhe të huajt që drejtojnë mjete motorike të përdorura për të transportuar mallra;

2) izolimi i detyrueshëm për të gjithë shtetasit malazez, si dhe për të huajt që kanë qëndrim të përhershëm ose të përkohshëm në Mal të Zi, të cilët vijnë nga jashtë, bazuar në vendimin e inspektimit sanitar;

3) ndalimi i ofrimit të shërbimeve ushqimore në hotele, përveç për mysafirë të regjistruar;

4) mbyllja e klubeve disko / bareve dhe klubeve të natës;

5) mbyllja e institucioneve hotelierike – kafenetë, kafeteritë, restorantet dhe baret, përveç institucioneve të hotelerisë që ofrojnë ushqim dhe lejojnë të merret ushqimi në shtëpi, me ndalimin e qëndrimit të mysafirëve në vetë objektet;

6) ndalimi i ofrimit të shërbimeve tregtare dhe hotelierike në qendrat tregtare;

7) mbyllja e lojërave për fëmijë;

8) mbyllja e qendrave të fitnesit;

9) mbyllja e të gjitha kazinove;

10) kufizimi i numrit të klientëve në lidhje me sipërfaqen e prizës në mënyrë që vetëm një konsumator të mund të vendoset në dhjetë metra katrorë të zonës së prizës. Pavarësisht nga sipërfaqja, jo më shumë se 50 konsumatorë mund të akomodohen në pikën e shitjes.

11) detyrimi i personave përgjegjës në institucionet tregtare të sigurojnë / shënojnë një distancë prej së paku dy metrash ndërmjet personave që gjenden para shitoreve, në arkë dhe sektorët ku mallrat shërbehen nga punonjësit në prizë;

12) detyrimi i personave përgjegjës në institucionet tregtare për të siguruar për punonjësit e tyre zbatimin e masave të mbrojtjes shëndetësore të përcaktuara nga Instituti i Shëndetit Publik të Malit të Zi;

13) detyrimin e personave përgjegjës në ndërmarrjet tregtare të tregojnë në hyrje të objektit të shitjes njoftimin për numrin maksimal të personave që mund të jenë në të njëjtin objekt në të njëjtën kohë dhe të organizojnë zbatimin e kësaj mase;

14) Detyrimi i bashkive, kryeqytetit është që në bashkëpunim me stafin komunal të krizave të identifikojnë lehtësirat e mundshme për zbatimin e masave karantinë, në përputhje me Rregulloren për kushtet më të ngushta dhe mënyrën e organizimit dhe zbatimit të mbikëqyrjes shëndetësore dhe karantinave dhe kushteve që duhet të përmbushen nga objektet për akomodimin në karantinë (Gazeta Zyrtare e Malit të Zi 13/20) dhe t’i propozojë Ministrisë së Shëndetësisë për përcaktimin e mëtejshëm të karantinës.

SHARE