BE-ja ME PLAN TË RI EKONOMIK PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Bashkimi Evropian (BE) planifikon të sjellë Ballkanin Perëndimor më afër tregut të Unionit, të thellojë integrimin ekonomik dhe të rrisë fondet e ofruara për rajonin. Duke thënë se kanë përgatitur një plan të ri rritjeje për Ballkanin Perëndimor, Von der Leyen tha se duan të përshpejtojnë progresin e rajonit dhe të sjellin disa avantazhe të anëtarësimit në BE në rajon.

“Plani i rritjes që ne propozojmë sot është ndërtuar mbi 4 shtylla kryesore: afrimi i Ballkanit Perëndimor me Tregun e Vetëm të BE-së, thellimi i integrimit ekonomik rajonal, përshpejtimi i reformave themelore dhe rritja e fondeve të paraanëtarësimit”, tha Von der Leyen.

Ajo theksoi se kjo është qasje e re për BE-në dhe se BE-ja ka bërë një hap drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor.

“Qëllimi ynë i përbashkët është të përshpejtojmë integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE. Për këtë, ne po e afrojmë bashkimin tonë me Ballkanin Perëndimor”, tha Von der Leyen.

Një treg i përbashkët rajonal i rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor duke thënë se qasja në tregun e vetëm ka qenë shtytësi kryesor i rritjes ekonomike për të gjitha vendet që i janë bashkuar BE-së në 20 vitet e fundit, Von der Leyen tha: “Vendet premtuese në rrugën drejt BE-së duhet të përfitojnë nga Tregu ynë i Vetëm”.

Von der Leyen tha se Ballkani Perëndimor mund t’i bashkohet tregut të vetëm digjital në fusha të tilla si tregtia elektronike ose siguria kibernetike.

Ajo shtoi se ata me rajonin mund të lehtësojnë tregtinë e produkteve dhe pagesat.

“Një treg i përbashkët rajonal është shumë i rëndësishëm për ta bërë Ballkanin Perëndimor një vend më tërheqës për investitorët evropianë”, tha Von der Leyen.

Presidentja e KE-së tha se ky treg i përbashkët rajonal, nëse bazohet në rregullat dhe standardet e BE-së, do të ndihmojë gjithashtu në përshpejtimin e anëtarësimit në BE.

Duke kujtuar se disa reforma që janë pjesë e procesit të anëtarësimit në BE janë të një rëndësie kyç për besimin e investitorëve, Von der Leyen theksoi rëndësinë e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe efikas, sistemin e duhur të prokurimit publik dhe luftën kundër korrupsionit.

“Në Ballkanin Perëndimor nevojiten investime të konsiderueshme. Ne jemi të gatshëm të mbështesim Ballkanin Perëndimor duke rritur fondet e paraanëtarësimit”, deklaroi Von der Leyen.

Ajo tha se duhet të rriten burimet e alokuara për vendet e rajonit.

SHARE