DUKAJ ME PËRFAQËSUES TË BANKËS BOTËRORE: MBËSHTETJE NË PROCESIN E REFORMËS SË ADMINISTRATËS PUBLIKE

Ministri i Administratës Publike Marash Dukaj u takua me delegacionin e Bankës Botërore të udhëhequr nga shefi i Zyrës së Bankës Botërore për Malin e Zi dhe Bosnjë e Hercegovinë, Christopher Sheldon.

Dukaj takoi përfaqësuesit e Bankës Botërore për prioritetet strategjike dhe dinamikën e punës së Ministrisë së Administratës Publike.

Ai theksoi veçanërisht rëndësinë e bashkëpunimit të Malit të Zi me Bankën Botërore dhe mbështetjen e tij në procesin e reformës dhe digjitalizimit të administratës publike.

“Qëllimi ynë i përgjithshëm është krijimi i një administrate publike efikase, përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike, si dhe ngritja e kapaciteteve administrative”, theksoi Dukaj.

Ministria e Administratës Publike merr pjesë në mbledhjet e Komitetit Drejtues (instrument i ri i Bashkimit Evropian), Instrumentit të Reformës së BE-së (EURF), dhe një nga partnerët zbatues nëpërmjet këtij instrumenti është Banka Botërore, u theksua në takim.

Në këtë drejtim, Dukaj në veçanti theksoi interesimin e tij për bashkëpunim në projektet për ndërtimin e një sektori publik efikas, të qëndrueshëm dhe transformues të financuar nga BE-ja dhe të zbatuara nga Banka Botërore.

Sheldon vuri në dukje se ka pasur progres të dukshëm dhe shprehu gatishmërinë e tij për bashkëpunim të thelluar dhe efektiv ndërmjet Bankës Botërore dhe Ministrisë në procesin e reformës së administratës publike.

Gjatë periudhës paraprake, Ministria e Administratës Publike ka zhvilluar një sërë takimesh me Bankën Botërore për të përcaktuar mbështetjen që BB mund t’i ofrojë procesit të reformës së administratës publike.

SHARE