NGA NESËR PACIENTI TERMININ MUND TA CAKTOJË EDHE TE SPECIALISTI

Nga nesër, sistemi i ri i caktimit dhe monitorimit të pacientëve, nuk ka kthim tek mjeku i zgjedhur vetëm për shkak të udhëzimeve. Gjithashtu zgjatet edhe koha e vizitave të para. Siç tha ministrja e Shëndetësisë, Jelena Boroviniq Bojoviq, sistemi i ri i rrjetëzimit të kujdesit shëndetësor parësor, sekondar dhe terciar është një lehtësim i madh për qytetarët dhe të gjithë pacientët. Kjo do të thotë, siç saktësoi ajo, se pas ekzaminimit pacienti nga një specialist në spitalin e përgjithshëm apo në Qendrën Klinike, nuk do të duhet të kthehet tek mjeku i zgjedhur për udhëzime për një ekzaminim të ri specialistik, sepse do të mund të caktojnë ekzaminime specialistike dhe subspecialiste direkt nga specialisti.

SHARE