NUMRI I POPUJVE PAKICË ËSHTË NË RËNIE

Mbi 70 përqind e qytetarëve të Malit të Zi besojnë se Mali i Zi është një shtet i pavarur dhe se nuk ka nevojë të flasin për çështjen e pavarësisë së Malit të Zi, sipas një sondazhi nga Qendra për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (CEDEM). Pak më shumë se 12 përqind e qytetarëve mendojnë se është e nevojshme të flasin për statusin e shtetit, ndërsa 17 përqind e të anketuarve nuk kanë një qëndrim për atë çështje. Në rast të një referendumi të ri, 67.5 përqind e qytetarëve do të votonin për pavarësi, 7.1 përqind pro për bashkimin me Serbinë, ndërsa 4.5 për opsionin e Malit të Zi që të formonte një shtet të përbashkët me Serbinë në një model nga para vitit 2006, 4.5 përqind e qytetarëve. Kur bëhet fjalë për regjistrimin, sondazhi tregoi se 45 për qind e të anketuarve do të deklaronin veten si malazezë, 30 për qind si serbë, 5.7 përqind boshnjakë, 4.3 përqind myslimanë, 3.8 përqind do të ishin shqiptarë, ndërsa 0.8 përqind të regjistruar si serbo-malazezë. Sondazhi “Opinion Publik Politik i Malit të Zi”, është kryer nga 18 deri më 26 qershor në një mostër prej 1,015 të anketuarve.

SHARE