PËR PERSONELIN E MESËM MJEKËSOR KËRKOHET QË PAGA TË JETË 15% MË E LARTË

Sindikata e pavarur e shëndetësisë njëzëri në seancën e Bordit Kryesor pranoi si zgjidhje të përkohshme rritjen e pagave prej 15% për personelin e mesëm mjekësor, tha përfaqësuesja e asaj sindikate, Svetllana Kalleziq.

Ajo shprehet gjithashtu se kjo është një zgjidhje e përkohshme dhe se do të vazhdojë luftën sindikale dhe se nuk do të bien dakord për një rritje deri në 15%, por një rritje prej 15%.

“Dje në seancën e Bordit Kryesor morëm një vendim unanim për t’i ofruar Ministrisë që zgjidhja e përkohshme të jetë 15% rritje për personelin e mesëm mjekësor, në formë stimujsh, që të jetë zgjidhje e përkohshme dhe se në rrjedhën e negociatave vazhdojmë të luftojmë për gjithçka që është përmendur”, tha Kalleziq në programin e mëngjesit të TVMZ.

Ajo gjithashtu beson se ndarja e personelit mjekësor dhe jo-mjekësor nuk është e mirë. “Ministria pretendon se nuk ka para dhe ne besojmë se punëtorët shëndetësorë e meritojnë”, tha Kalleziq dhe shtoi se vendimi i marrë ishte një hap drejt marrëveshjes.

“Jemi në rrugë të marrëveshjes, por deri në nënshkrimin e Marrëveshjes Kolektive të Degës gjithçka është e pasigurt. Ne nuk do të heqim dorë nga kërkesat tona”, tha Kalleziq.

Nga ana tjetër, Sindikata e Qendrës Klinike sonte do të vendosë për kërkesat për rritje pagash dhe për hapat e mëtejshëm.

SHARE