BRAJOVIQ: NE PO HYJMË NË ZGJEDHJE ME NJË LIGJ TË INOVUAR

Mali i Zi po hyn në zgjedhjet parlamentare me një sërë ligjesh të reja të zgjedhura që do të rrisin transparencën dhe profesionalizmin e institucioneve të përfshira në procesin zgjedhor, tha Kryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Ivan Brajoviq.

Brajoviq njoftoi këtë në tryezën e rrumbullakët “Transparenca e financimit të subjekteve politike dhe fushatat zgjedhore”, e cila u organizua nga Agjensia për Parandalimin e Korrupsionit në bashkëpunim me Ambasadën Britanike në Mal të Zi dhe Fondacionin Westminster për Demokraci.

Duke folur për mjedisin zgjedhor, ai theksoi se çdo shoqëri demokratike që trashëgon vlera qytetare dhe evropiane, sikurse Mali i Zi, përpiqet të sigurojë qytetarët në nivelin më të lartë të pjesëmarrjes politike në kushtet më të mira.

“Qytetarët janë bartës të procesit demokratik dhe janë ata që na japin legjitimitetin për të përfaqësuar interesat e tyre në Kuvend”, deklaroi Brajoviq.

Ai tha se Kuvendi, me dëshirën për të përmirësuar mjedisin zgjedhor, menjëherë pasi mori rekomandime nga misioni vëzhgues i ODIHR / OSBE, filloi zbatimin e tyre.

Brajoviq vlerësoi se është jashtëzakonisht e rëndësishme që ky ligj i inovuar të kontribuojë në respektimin e barazisë gjinore, sepse për herë të parë, fondet buxhetore ndahen për punën e organizatave të grave brenda partive.

Ai gjithashtu theksoi transparencën si një fjalë kyçe në procesin zgjedhor, e cila ishte një nga udhëzuesit më të rëndësishëm gjatë punës së Kuvendit të 26-të.

SHARE