TRUPI KOORDINUES KOMBËTAR RA DAKORD TË ZGJASË ZBATIMIN E SHUMË MASAVE

Trupi Koordinues Kombëtar i Sëmundjeve Infektive ra dakord të zgjasë zbatimin e masave të caktuara të përkohshme për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e qytetarëve nga infeksioni me koronavirusin e ri, si dhe të plotësojë dhe ndryshojë masat individuale.

Sipas Qeverisë, është dhënë miratimi për zgjatjen e masave me automatizëm, duke marrë parasysh faktin se disave u skadon aplikimi i tyre.

“Në përputhje me kushtet e shpallura të zbutjes së zbatimit të masave të caktuara, ato të vlefshme do të ndryshohen ose zbatimi i tyre do të pezullohet”, thuhet në deklaratë.

Kufizimi i numrit të qytetarëve në sportelet e njësive rajonale dhe degëve të Ministrisë së Brendshme dhe organeve të tjera të administratës shtetërore është zgjatur deri më 4 maj, pavarësisht nga sipërfaqja, sesa numri i sporteleve ekzistues.

Deri në 18 maj shtyhet zbatimi i masës që ndalon daljen e lëvizjes çdo ditë nga 23 deri në 5 të nesërmen, me të gjitha përjashtimet e regjistruara gjatë kalimit të kësaj mase.

Masat në lidhje me ndalimin e aktiviteteve sportive dhe rekreative në të gjitha hapësirat publike, përveç atyre individuale, u dakordua që të vazhdojnë deri me 18 maj, me detyrimin t’i përmbahen distancës së caktuar, si dhe ndalimit të grumbullimit në apartamente.

Masat në lidhje me pezullimin e trafikut ndërkombëtar të udhëtarëve dhe ndalimin e trafikut të udhëtarëve u zgjatën deri më 18 maj, me përjashtimet e parashikuara më herët.

U zgjerua edhe mundësia e barnatoreve, ushqimit, pijeve dhe produkteve të higjienës, kioskave, dyqaneve të specializuara të pajisjeve për fëmijë, produkteve të ndërtimit, produkteve për mbrojtjen e bimëve dhe materialeve mbjellëse, ushqimin dhe produktet e trajtimit të kafshëve, makineri bujqësore, për të organizuar orarin e punës ndërmjet orës 7 e mëngjesit deri në ora 10.

Vetë-izolimi i detyrueshëm për të gjithë qytetarët e Malit të Zi, si dhe për të huajt që kanë qëndrim të përhershëm ose të përkohshëm në Mal të Zi, të cilët vijnë nga jashtë, është duke u zgjatur, bazuar në vendimet e inspektimit shëndetësor.

Masat të tjera në mënyrë të detajuar janë transparente në faqen zyrtare të Qeverisë së Malit të Zi.

SHARE