ABAZOVIQ: KUFIJTË E BALLKANIT PERËNDIMOR DUHET TË JENË TË PADUKSHËM

Zëvendeskryeministri i Malit të Zi Dritan Abazoviq vuri në dukje se është një nder dhe kënaqësi e madhe për të që Mali i Zi iu dha mundësia të organizojë një ngjarje që do të bëjë shfuqizimin përfundimtar të roaming nga 1 korrik 2021 midis zyrtarëve të qytetarëve të Ballkanit Perëndimor. Abazoviq deklaroi se ngjarja e sotme është provë se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë kapërcyer periudhën e Ballkanizimit dhe se një periudhë e re e evropianizimit të këtij rajoni ka filluar. “Mali i Zi është një vend ideal për të vënë një vulë në heqjen e roamingut, si një vend që demonstron një politikë të paqes dhe fqinjësisë së mirë që është e hapur për të gjithë dhe që u jep një dorë fqinjëve tanë,” tha Abazoviq. Ai shprehu shpresë se projektet e afirmuara nga RCC mbështeten nga të gjitha qeveritë në rajon, sepse kjo përfaqëson një impuls të mirë për atë që duhet të jetë qëllimi përfundimtar, dhe ai është anëtarësimi në BE në Ballkanin Perëndimor.

SHARE