INVESTITORËT KANË NEVOJË PËR SIGURI LIGJORE

Nuk ka përparim pa biznesmenë dhe investime serioze, por për të arritur efekte të rëndësishme për shtetin, është e nevojshme të vendoset një sistem politik stabil në të cilin do të funksionojë sundimi i ligjit, tha zëvendëskryeministri malazez Dritan Abazoviq në Konferencën e Këshillit në temën e Librit të Bardhë: Klima e Investimeve në Mal të Zi për vitin 2021. Ai theksoi se të gjithë duhet të ndjejnë një dozë sigurie juridike për të investuar kapital në vendin tonë. Abazoviq theksoi se është afirmativ ndaj investitorëve të huaj në Mal të Zi dhe se së bashku me ta shteti duhet të punojë në përmirësimin e klimës në mënyrë që në vendin tonë të shfaqen investitorë të rinj me të cilët do të kalonin sa më lehtë kohët sfiduese, dhe në interes të shtetit dhe biznesmenëve. Abazoviq theksoi se Mali i Zi duhet të përdorë karakteristikat që e bëjnë atë një vend më tërheqës se të tjerët, se ai duhet të japë stabilitet, por edhe të përmirësojë kuadrin ligjor. “Jam i sigurt se me pak vullnet të mirë dhe bashkëpunim ndërmjet investitorëve dhe qeverisë së ardhshme, mund të kemi efekte të mira në një periudhë të shkurtër kohore”, përfundoi Abazoviq.

SHARE