ABAZOVIQ: PROKURORIA TASHMË KA ARRITUR REZULTATE TË DUKSHME

Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazoviq tha se Mali i Zi e ndjek plotësisht politikën e Bashkimit Evropian. Ai vlerësoi se Mali i Zi është lider në procesin integrues dhe se është i bindur se përvojat tona do të jenë të dobishme për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor në procesin e anëtarësimit. Ai thotë se prokuroria tashmë ka arritur rezultate të dukshme. Duke folur për Ballkanin e Hapur, Abazoviq tha se Ministria e Çështjeve Evropiane kishte për detyrë të krijojë një grup pune që do të krijojë një analizë që do të vlerësojë efektet pozitive dhe negative të nismës për Ballkanin e Hapur në Mal të Zi. “Mendoj se iniciativa mund të sjellë shumë efekte pozitive që i duhen Ballkanit Perëndimor, si më pak kufij, bashkëpunim më të mirë ekonomik dhe marrëdhënie më të mira fqinjësore. Gjithashtu besoj se është në përputhje me procesin e Berlinit dhe mund të përfitojë vetëm nga integrimi i vendeve perëndimore. Ballkani në BE”, tha Abazoviq në një intervistë për Diplomacy and commerce. Sipas tij, zhvillimi ekonomik, procesi i integrimeve evropiane dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit janë drejtimet kryesore të shpallura të veprimit të Qeverisë së 43-të të Malit të Zi.

SHARE