PAKETA E KATËRT E MASAVE: PËR TË PAPUNËSUARIT 100€, PENSIONISTËT 50€

Agjencia për Mbrojtjen e Konkurrencës dje mori një vendim që paketa e re e katërt e qeverisë e ndihmës për ekonominë, me vlerë rreth 163.4 milion euro, është në përputhje me ligjin, shkruan Dan.  Sipas të dhënave, kjo është një paketë që është e ndarë në katër segmente. Në tremujorin e parë të këtij viti, janë planifikuar subvencione, përkatësisht përfitime në vlerë prej 35,15 milion EUR, ndërsa lehtësimet, përkatësisht përjashtimet nga kostot, do të jenë në vlerë prej 126.5 milion EUR. Paketa e katërt e masave duhet të miratohet nga Qeveria në seancën e saj të Enjten. Segmenti i parë është mbështetja për kategoritë e prekshme të popullsisë në shumën prej shtatë milion eurosh, në tremujorin e parë. Ky segment i referohet një përfitimi të njëhershëm prej 100 eurosh për personat që ishin regjistruar në regjistrin e papunësisë të Shërbimit të Punësimit të Malit të Zi (ZZZCG) në fund të vitit të kaluar. Për përdoruesit e sigurisë materiale përcaktohet një kompensim financiar i njëhershëm në vlerë prej 50 euro për familje me një ose dy anëtarë dhe 100 euro për familje me tre e më shumë anëtarë. Për të gjithë pensionistët që marrin pensione në Mal të Zi, dhe vlera e të cilëve është më e vogël se shuma e pagës minimale (222 euro), 50 euro ndihmë financiare të njëhershme. Segmenti i dytë i paketës së katërt të ndihmës është mbështetja për ekonominë, segmenti i tretë janë masa shtesë për mbështetje e turizmit dhe segmenti i katërt janë masat shtesë për mbështetjen për bujqësinë.

SHARE