ÇMIMI I KUFIZUAR I BUKËS DERI MË 31 DHJETOR

Vendimi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik për të kufizuar çmimin maksimal të shitjes me pakicë të një bukë të llojit të grurit të bardhë – 500 në 0.50 cent për copë, nga 500 në 600 g, 0.40 cent për copë nga 300 në 400 g, mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor. Ndërkohë, përfaqësuesit e ministrive të linjës patën takime me përfaqësuesit e industrisë së furrave dhe zinxhirët tregtarë, në mënyrë që të gjejnë një zgjidhje adekuate që nuk do të rrezikonte biznesin e subjekteve ekonomike të përmendura. Duke marrë parasysh lirinë e ndërmarrësisë dhe dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës, Dhomës Ekonomike të Malit të Zi iu dërguan, siç theksojnë, rekomandime të përbashkëta të tri ministrive të cilat do të siguronin që çmimet e bukës të mbahen në të njëjtin nivel.

SHARE