MË 28 SHKURT, NË SALLËN E KUVENDIT TË KOMUNËS SË TUZIT, DO TË MBAHEN PREZANTIMET PËR ZBATIMIN E MASËS 1 DHE MASËS 3

Më 28 shkurt në sallën e Kuvendit të Komunës së Tuzit, në ora 13:00, do të mbahet prezantimi për zbatimin e Masës 1- Investimet në në të mirat fizike të fermave bujqësore dhe Masës 3 – Investimet në të mirat bujqësore që kanë të bëjnë me përpunimin dhe marketingun e prodhimeve bujqësore dhe të peshkimit ne kuadër të IPARD-it.

SHARE