GJUROVIQ: ZGJEDHJA E GJYQTARËVE KUSHTETUES ËSHTË PRIORITETI ABSOLUT I MALIT TË ZI

Zgjedhja e gjyqtarëve të mbetur të Gjykatës Kushtetuese është prioritet absolut për Malin e Zi, në mënyrë që të krijohen kushte për funksionimin e qetë dhe stabil të sistemit të sundimit të ligjit, tha koordinatorja e punës së Ministrisë së Çështjeve Evropiane, Ana Novakoviq Gjuroviq, në takimin e dymbëdhjetë të Komitetit të Stabilizim-Asociimit ndërmjet Malit të Zi dhe Bashkimit Evropian. “Rruga evropiane dhe detyrimet që dalin nga negociatat e anëtarësimit ishin në fokusin tonë edhe gjatë vitit të kaluar, i cili u shënua me jetë intensive politike dhe ndryshime në nivelin e pushtetit ekzekutiv në Mal të Zi”, theksoi Novakoviq Gjuroviq.

Takimi i Komitetit përfaqëson një mundësi për të rishikuar zhvillimin e ngjarjeve në Mal të Zi dhe për të theksuar nevojën që Mali i Zi të ndërtojë një konsensus mbi reformat në lidhje me BE-në në mënyrë që të avancojë në procesin e anëtarësimit në BE bazuar në një metodologji të përmirësuar të zgjerimit. Siç njoftoi Qeveria, Matuela theksoi se Mali i Zi duhet të forcojë  në mënyrë proaktive përpjekjet e tij reformuese dhe të shmangë çdo ndryshim, veçanërisht në baza. Në linjën e partneritetit strategjik dhe përkushtimit ndaj ideve mbi të cilat bazohet BE-ja, Mali i Zi, siç është paralajmëruar, vazhdon të përafrohet plotësisht me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë dhe masat kufizuese ndërkombëtare, përmes vendimeve që Qeveria merr rregullisht.

SHARE