GJUKANOVIQ NËNSHKROI LIGJET E RI-MIRATUARA

Presidenti i Malit të Zi, Millo Gjukanoviq, njoftoi në Twitter se ka nënshkruar Dekretet për shpalljen e ligjit pasi Parlamenti i votoi përsëri në 20 Janar 2021. “Dilemat që kisha dhe për shkak të të cilave i ktheva në Kuvend për rishqyrtim të ri mbetën,” shkruan Gjukanoviq. Gjukanoviq vuri në dukje se ai shpreson që, pas nënshkrimit të ligjeve dhe botimit të tyre në Gazetën Zyrtare, që i bëri ata pjesë të sistemit ligjor të Malit të Zi, janë krijuar kushte për fillimin e një procedure nga çdo subjekt në shoqëri për të vlerësuar kushtetutshmërinë e tyre. “Unë besoj se Gjykata Kushtetuese, si e vetmja instancë kompetente, do t’i japë një përgjigje kësaj pyetjeje në një mënyrë të pavarur dhe profesionale,” theksoi Gjukanoviq.

SHARE