BOROVINIQ-BOJOVIQ: REZULTATIN E ARRITUR E RUAJMË PËRMES UNITETIT KOMBËTAR

Rezultatet e arritura janë detyruese dhe është e mundur të ruhen vetëm përmes unitetit kombëtar, partneritetit dhe bashkëpunimit, i cili është shtylla kurrizore e një përgjigjeje efikase ndaj COVID 19, tha Ministrja e Shëndetësisë, Dr. Jelena Boroviniq Bojoviq. Ajo e njoftoi këtë në fillim të Misionit të Institutit Robert Koch në Podgoricë, përfaqësuesit e të cilit do të kryejnë një rishikim periodik të përgjigjes kombëtare ndaj COVID-19 nga 24 në 28 maj, sipas metodologjisë së Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ky aktivitet do të shërbejë për të përmirësuar më tej përgjigjen e sektorit shëndetësor ndaj Covid-19. Ajo shtoi se angazhimi i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë së Malit të Zi është që çdo investim duhet të jetë i zgjuar dhe strategjik. Fokusi i këtij aktiviteti do të jetë përgjigja në spitale si dhe në laboratorët ku kryhet testimi i koronavirusit.

SHARE