TË DIELËN FILLON ORA VERORE

Natën ndërmjet të shtunës dhe të dielës, 27 mars 2022, fillon koha verore. Orët duhet të zhvendosen një orë përpara nga ora 2 në orën 3. Dhe kështu do të jetë deri më 30 tetor, kur do të kalojmë sërish në orën dimërore.

SHARE