URA MBËSHTETI NDRYSHIMET NË LIGJIN PËR FENË

Në seancën e mbrëmshme, Bordi Kryesor i URA-s mbështeti ndryshimet në Ligjin për Lirinë e Fesë ose Besimit dhe Statusin Ligjor të Komuniteteve Fetare, duke deklaruar se Mali i Zi ka nevojë për pajtim, u theksua nga kjo parti në një deklaratë të postuar në faqen e tyre të internetit. Ata vlerësuan se ky tekst i ligjit i vë të gjitha organizatat fetare në Mal të Zi në të njëjtën pozitë ligjore dhe se të gjitha ato hyjnë në rendin juridik të unifikuar të shtetit të Malit të Zi. “Manipulimet janë autoritetet e mëparshme për mënyrën se si ndryshimet në këtë ligj i hapin hapësirë ​​dikujt që të marrë nga ajo trashëgiminë kulturore dhe pronën e shtetit të Malit të Zi ose ta tjetërsojë atë,” theksuan nga URA. Ata shtojnë se me këtë ligj, ata arritën të bënin në këtë fushë atë që qeveria e mëparshme nuk bëri në 30 vjet. “Akti juridik është liberal, është evropian dhe civil dhe u jep të gjitha organizatave fetare të njëjtat të drejta dhe detyrime, dhe çdo interpretim tjetër i tij është një përpjekje për të manipuluar ose rezultat i një aktivisti irracional dhe personal bazuar në përvojat e mëparshme. Në fund, nuk ka asgjë në tekstin e këtij ligji që rrezikon shtetin dhe interesat e saj,” përfundon URA pas seancës së Bordit Kryesor.

SHARE