KUVENDI DO TË FORCOJË FUNKSIONIN E TIJ TË KONTROLLIT DHE MBIKËQYRJES

Parlamenti i Malit të Zi do të japë një nga kontributet më të rëndësishme në zhvillimin e proceseve demokratike në vendin tonë dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të vazhdojmë në rrugën që ajo përcaktoi – forcimin e funksionit të tij të kontrollit dhe mbikëqyrjes, tha Kryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Alleksa Beçiq. Beçiq e theksoi këtë në konferencën virtuale: Gjendja e demokracisë në Malin e Zi, organizuar nga Qendra për Demokraci në të Drejtat e Njeriut CEDEM. Siç u njoftua nga Parlamenti, në fjalën e tij hyrëse, Beçiqi kujtoi se konferenca është një në një seri ngjarjesh në të cilat Kryetari dhe anëtarët e Parlamentit të Malit të Zi marrin pjesë aktive në tema të rëndësishme socio-politike. Ai tha se Parlamenti i Malit të Zi do të japë një nga kontributet më të rëndësishme në zhvillimin e proceseve demokratike në Mal të Zi. Kryetari i Parlamentit deklaroi se një nga mesazhet më të rëndësishme të dërguara në mbledhjen e 27-të të Kuvendit deri më tani është fakti që disa nisma dhe propozime janë nënshkruar tashmë së bashku nga kryetarët të gjitha klubeve parlamentare – si qeveria ashtu edhe opozita. “Mesazhi është: ne jemi të gatshëm t’i nënshtrojmë interesat tona të ndryshme partiake në një qëllim më të lartë, dhe ky është interesi i përbashkët i të gjithë qytetarëve dhe shtetit të Malit të Zi si i tillë,” tha Beçiq. Ai komentoi mbi aktivitetet që do të kryejnë punën e institucionit që ai përfaqëson në vitin e ardhshëm dhe me të cilin do të matet suksesi i asaj pune.

SHARE